Senteret sitt bannerbilde

INFORMASJON

14. november 2019

Dr. Annette Skogholt

Har svangerskapspermisjon f.o.m.

22.11.19 t.o.m. 31.08.20

Dr. Stefan Lindal Theofilakis er vikar i permisjonstiden.

 

 

Dr. Jon Honerød Antonsen

Har permisjon f.o.m. 20.11.19 t.o.m. 13.12.19.

Dr. Lawend Mohamad er vikar i permisjonstiden.

 

Influensavaksine

9. oktober 2019

Vi tilbyr nå influensavaksiner til våre pasienter i risikogruppene.

Vaksinen koster 275 kroner og settes på dagtid, enten når man har timeavtale eller på egen time på laboratoriet.

 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2019/20

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:* Alle fra og med fylte 65 år

* Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

  •  

* Barn og voksne med:

o diabetes mellitus, type 1 og 2

o kronisk lungesykdom (inkludert astma)

o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

o kronisk leversvikt

o kronisk nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

o nedsatt immunforsvar

o svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Vi flytter igjen

4. juli 2019

Fra 2.juli 2019 bytter vi navn til PORTALEN LEGESENTER og flytter til Berger Langmoensvei 6, 2380 Brumunddal.