Dr. Annette Skogholt

Har svangerskapspermisjon f.o.m.

22.11.19 t.o.m. 31.08.20

Dr. Stefan Lindal Theofilakis er vikar i permisjonstiden.