Vi tilbyr influensavaksine til våre pasienter i risikogruppene:

 

» Alle fra fylte 65 år

» Beboere i sykehjem og aldersboliger

» Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1.trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell.

 

Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2

 • kronisk luftveissykdom

 • kronisk hjerte- og karsykdom

 • kronisk leversvikt

 • kronisk nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 • nedsatt immunforsvar

 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

På grunn av mulig mangel på vaksine denne sesongen er alle dosene både i programmet og i privatmarkedet forbeholdt målgruppene for influensavaksinasjon fram til 1. desember.

 

Ta kontakt med oss for timeavtale dersom du ikke allerede har en time hos lege eller på laboratoriet i løpet av høsten.