Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg også gjerne med på din kommunes nettside for detaljer. 

Se link nedenfor for informasjon fra FHI om koronavaksinasjon. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/