Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Vaksiner

 

Anbefaling om influensavaksine for sesongen 2018/2019

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:* Alle fra og med fylte 65 år

* Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

* Barn og voksne med:

o diabetes mellitus, type 1 og 2

o kronisk lungesykdom (inkludert astma)

o kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon

o kronisk leversvikt

o kronisk nyresvikt

o kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet

o nedsatt immunforsvar

o svært alvorlig fedme (KMI over 40)

o annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser